top of page

Reklam Filmi Çekim Aşamaları

1. Fikir Geliştirme ve Konsept Oluşturma: İlk adım, reklam filmi için bir fikir geliştirmek ve bu fikri netleştirmektir. Bu aşamada hedef kitlenin beklentileri ve markanın hedefleri göz önünde bulundurulur.


Marka ve Ürün Analizi: Reklamın yapıldığı marka veya ürünün özellikleri, benzersiz satış noktaları ve hedef pazarı analiz edilir. Markanın mevcut durumu, hedefleri ve pazarlama stratejileri incelenir. Bu adım, reklamın markayı en iyi şekilde temsil etmesi için temel bilgileri sunar.


Pazar Araştırması: Hedeflenen kitle ile ilgili derinlemesine araştırmalar yapılır. Demografik veriler, tüketici davranışları, eğilimler, alışveriş alışkanlıkları, ihtiyaçlar ve tercihler üzerine analizler yapılır. Bu veriler, reklamın hedef kitleye daha etkili bir şekilde ulaşmasını sağlar.


Hedef Belirleme: Reklamın amacı netleştirilir. Bilinirlik artırma, satışları artırma, duygusal bir bağ kurma gibi hedefler belirlenir. Bu hedefler, reklamın ilerleyen aşamalarında strateji oluşturmada rehberlik eder.


Yaratıcı Fikirlerin Oluşturulması: Farklı fikirler yaratılır ve kreatif beyin fırtınaları yapılır. Reklamın nasıl bir hikaye anlatacağı, hangi duyguları harekete geçireceği ve hedef kitlenin dikkatini nasıl çekeceği üzerine düşünülür.


Konsept Geliştirme: En güçlü fikirler seçilir ve daha detaylı bir şekilde işlenir. Reklamın teması, görsel ve metinsel içeriği, müzik veya ses efektleri gibi unsurlar belirlenir. Burada, reklamın hedeflenen duygusal veya rasyonel etkiyi nasıl oluşturacağı planlanır.


Strateji ve İçerik Planlaması: Fikirlerin somut bir şekilde nasıl hayata geçirileceği planlanır. Hangi medya kanallarında, ne tür içeriklerle ve hangi zaman dilimlerinde reklamın yayınlanacağı gibi stratejik kararlar alınır.


Bu süreç, reklamın etkili ve hedeflenen kitleyi etkileyebilmesi için temel bir planlama ve kurgu aşamasıdır. Bu aşamada detaylı araştırmalar, yaratıcılık ve stratejik düşünme büyük önem taşır.


2. Senaryo Yazma: Fikir belirlendikten sonra senaryo yazımına geçilir. Reklamın hikayesi, mesajı ve görsel unsurları bu aşamada belirlenir.


Fikir ve Konseptin Somutlaştırılması: Fikir geliştirme aşamasında belirlenen konsept, senaryoya dönüştürülür. Reklamın temel fikri, hedef kitleyi etkileyecek şekilde hikaye haline getirilir.


Hikaye Geliştirme: Reklamın nasıl başlayacağı, ilerleyeceği ve sonlanacağı belirlenir. Karakterler, olay örgüsü, mekanlar ve diyaloglar bu aşamada şekillenir. Hikayenin akıcı olması ve izleyiciyi etkilemesi hedeflenir.


Görsel Unsurların Tanımlanması: Reklamda görsel olarak nasıl bir dil kullanılacağı planlanır. Hangi sahnelerin nasıl çekileceği, kullanılacak kamera açıları, sahneler arasındaki geçişler ve görsel efektler bu aşamada belirlenir.


Metin ve Diyalogların Yazılması: Reklamda kullanılacak metinler, konuşmalar veya seslendirmeler bu aşamada yazılır. Bu metinler, reklamın mesajını net bir şekilde iletebilmek ve izleyicinin duygusal bağ kurmasını sağlamak için önemlidir.


Kurgusal Detayların Eklenmesi: Reklamın duygusal etkiyi artıracak detaylar eklenir. Müzik seçimi, ses efektleri, renk paleti ve diğer görsel unsurlar senaryoya entegre edilir.


Teknik Detayların Belirlenmesi: Senaryo, çekim için teknik detayları da içerir. Lokasyonlar, setler, çekim günleri ve saati gibi teknik bilgiler bu aşamada belirlenir.


Senaryo yazımı, reklamın temel taşıdır ve çekim aşamasında ekip tarafından rehberlik eder. Bu süreçte net, etkileyici ve izleyiciyi etkileyecek bir hikaye oluşturulması amaçlanır.3. Yönetmen ve Ekip Seçimi: Profesyonel bir yönetmen ve diğer ekip üyeleri (kameramanlar, ses mühendisleri, görüntü yönetmenleri vb.) seçilir.


Profesyonel bir yönetmen, reklamın vizyonunu en iyi şekilde hayata geçirecek kişidir. Yönetmenin deneyimi, tarzı, geçmiş çalışmaları incelenir. Markanın istediği duygusal tonu veya mesajı en iyi yansıtabilecek yeteneklere sahip olması beklenir.


Diğer Ekip Üyelerinin Seçimi: Yönetmenle birlikte çalışacak diğer ekip üyeleri belirlenir. Bunlar kameramanlar, ses mühendisleri, görüntü yönetmenleri, set tasarımcıları, kostüm tasarımcıları gibi uzmanlardır. Reklamın görsel ve işitsel kalitesini sağlamak için seçimleri özenle yapılır.


Referans Çalışmalarının İncelenmesi: Seçilecek ekip üyelerinin önceki çalışmaları gözden geçirilir. Bu, reklamın tarzı ve kalitesi hakkında fikir sahibi olmak için önemlidir. Referanslar, reklamın istenen vizyonunu en iyi şekilde yansıtacak kişilerin seçilmesine yardımcı olur.


İşbirliği ve Uyum: Yönetmen ve diğer ekip üyeleri arasındaki uyum ve işbirliği önemlidir. Birlikte çalışma kültürleri, iletişim yetenekleri ve vizyonları uyumlu olmalıdır. Ekip içi iletişim ve koordinasyon, reklamın başarılı olması için kritik bir faktördür.


Teknik ve Yaratıcı Yetenekler: Ekip üyelerinin hem teknik hem de yaratıcı açıdan yetkin olması gereklidir. Teknik beceriler, kaliteli bir üretim sağlarken, yaratıcı yetenekler ise reklamın özgün ve ilgi çekici olmasına katkı sağlar.

Yönetmen ve ekip seçimi, reklamın kalitesi ve etkisi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Doğru ekip seçimi, reklamın marka mesajını en iyi şekilde iletebilmesini ve hedef kitlenin dikkatini çekebilmesini sağlar.


4. Casting (Oyuncu Seçimi): Gerekliyse, reklamda rol alacak oyuncular ve/veya seslendirmeler bu aşamada seçilir.


Casting aşaması, reklamın başarısı için önemli bir adımdır çünkü doğru oyuncuların veya seslendirmenlerin seçimi, reklamın hedeflenen mesajını ve izleyiciye ulaşma potansiyelini artırabilir. İşte bu sürecin detayları:


Karakter Analizi: Senaryo temel alınarak reklamda yer alacak karakterlerin özellikleri ve gereksinimleri belirlenir. Karakterlerin yaş, cinsiyet, kişilik özellikleri gibi detayları senaryoya göre incelenir.


Casting Yönetmeni veya Ajansı: Profesyonel casting yönetmenleri veya ajansları genellikle bu süreçte devreye girer. Karakterlere en uygun adayları bulmak için geniş bir oyuncu havuzu veya seslendirme yetenekleri olan kişiler araştırılır.


Casting Süreci: Reklam için uygun adaylar belirlendikten sonra, oyuncular veya seslendirmeler için seçmeler yapılır. Bu seçmeler, adayların performanslarını, yeteneklerini ve reklamın karakterlerine ne kadar uygun olduklarını değerlendirmek için yapılır.


Yetenek Seçimi: Reklamın amacına ve hedef kitlenin beklentilerine uygun olarak, oyuncuların veya seslendirmenlerin yetenekleri göz önünde bulundurulur. Bu süreçte doğal yetenekler, deneyim, ses tonu, mimikler gibi unsurlar değerlendirilir.


Deneme Çekimleri: Bazı durumlarda, adaylar için deneme çekimleri yapılabilir. Bu, reklamın nasıl görüneceği konusunda bir fikir edinmek ve karakterlerle ilgili daha iyi kararlar verebilmek için kullanılır.


Uyum ve Reklamın Tonu: Seçilen oyuncuların, reklamın amacına ve tonuna uygun olması önemlidir. Karakterlerin, reklamın hedef kitlesiyle uyumlu olması ve izleyiciyle duygusal bir bağ kurabilmesi önemlidir.


Casting aşaması, reklamın karakterlerinin ve seslendirmelerinin doğru seçilmesini sağlayarak, reklamın hedeflerine daha iyi ulaşmasına yardımcı olur. Bu süreç, izleyicilerin reklama duygusal veya rasyonel olarak bağlanmasını kolaylaştırabilir.


5. Ön Prodüksiyon: Lokasyon seçimi, kostüm ve set tasarımı gibi önemli detaylar düzenlenir. Ayrıca çekim tarihleri ve saati belirlenir.


Ön prodüksiyon aşaması, reklamın çekimine hazırlık yapmak için gerekli tüm detayların düzenlendiği kritik bir süreçtir. İşte bu sürecin detayları:


Lokasyon Seçimi: Reklamın çekileceği mekanlar özenle seçilir. Senaryoya uygun ve marka imajını en iyi yansıtacak mekanlar belirlenir. Bu süreçte, izinlerin alınması, kiralanması veya izin gerektirmeyen yerlerin belirlenmesi gibi adımlar da atılır.


Set Tasarımı: Gerekli ise özel setler veya dekorlar tasarlanır ve oluşturulur. Bu, reklamın görsel tarzını ve atmosferini oluşturmada kritik bir rol oynar. Set tasarımı, reklamın mesajını ve hikayesini desteklemek için önemlidir.


Kostüm Tasarımı: Reklamda yer alacak karakterlerin veya oyuncuların giyeceği kostümler belirlenir ve tasarlanır. Kostümler, karakterlerin kişilikleri ve reklamın temasıyla uyumlu olmalıdır.


Ekipman ve Teknik Detaylar: Çekimler için gerekli ekipmanlar, kamera, ışıklandırma, ses kayıt ekipmanları gibi teknik detaylar planlanır ve hazırlanır. Ekipmanın kullanılabilirliği, bakımı ve taşınabilirliği gibi unsurlar göz önünde bulundurulur.


Çekim Tarihleri ve Saati Belirlenmesi: Çekim günleri ve saati, oyuncuların, ekip üyelerinin ve gerekli tüm detayların hazır olduğu uygun zaman dilimlerine göre belirlenir. Bu, tüm ekip ve malzemelerin çekim için hazır olmasını sağlar.


İzinlerin ve Gereksinimlerin Düzenlenmesi: Çekimler için gerekli izinler alınır ve gereksinimler düzenlenir. Bu, çekimlerin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.


Ön prodüksiyon süreci, reklamın çekim aşamasına hazırlık yapmak için detaylı planlama ve organizasyon gerektirir. Her ayrıntının özenle düşünülmesi ve hazırlıkların önceden yapılması, çekim sürecinin verimli ve başarılı olmasını sağlar.


6. Prodüksiyon (Çekim Aşaması): Tüm planlamalar yapıldıktan sonra, reklam filmi çekim sürecine geçilir. Bu aşamada çekimler gerçekleştirilir.


Set Hazırlığı: Çekim günü, lokasyonda veya sette gerekli hazırlıklar tamamlanır. Ekipmanlar kurulur, ışıklandırma düzenlenir, ses sistemi kontrol edilir ve setin genel düzeni sağlanır.


Reji ve Koordinasyon: Yönetmen, setteki reji ekibiyle birlikte sahnelerin çekim planını belirler. Kameramanlar, ses mühendisleri, oyuncular ve diğer ekip üyeleri arasında sürekli iletişim halinde olunur.


Çekimlerin Gerçekleştirilmesi: Senaryoda belirtilen sahnelerin çekimi yapılır. Çekimlerde planlanan kamera açıları, oyuncu yönlendirmeleri ve diğer detaylar dikkate alınarak hareket edilir.


Tekrar Çekimler ve Ayarlamalar: Bazı sahnelerin tekrar çekilmesi veya düzeltilmesi gerekebilir. Yönetmenin ve prodüksiyon ekibinin istediği gibi olmaması durumunda gerekli ayarlamalar yapılır.


Oyuncu Yönlendirmeleri: Oyuncular yönetmenin verdiği talimatlar doğrultusunda performanslarını sergiler. Yönetmen, karakterlerin istenilen duygusal tonu veya mesajı nasıl yansıtacağı konusunda yönlendirmelerde bulunur.


Teknik Detaylar ve Kontroller: Işıklandırma, ses kalitesi, kamera açıları gibi teknik detaylar sürekli olarak kontrol edilir ve gerekli ayarlamalar yapılır.


Planlanan Çekim Süresi: Çekim süresi genellikle planlanan bir zaman diliminde gerçekleştirilir. Planlanan program doğrultusunda çekimler ilerler.


Yedek Planı: Beklenmedik durumlar için yedek planlar hazırlanır. Hava koşulları veya teknik sorunlar gibi durumlarda alternatif planlar devreye sokulabilir.

Prodüksiyon aşaması, tüm detayların titizlikle uygulandığı ve çekim ekibinin koordineli bir şekilde çalıştığı kritik bir süreçtir. Bu aşamada, reklamın görsel ve işitsel kalitesini sağlamak için teknik beceriler ve ekip çalışması büyük önem taşır.


7. Kurgu ve Post-Prodüksiyon: Çekimler tamamlandıktan sonra, görüntüler kurgulanır, efektler eklenir, renk düzenlemeleri yapılır, müzik ve seslendirme eklenir.


Çekim süresi, reklamın prodüksiyon aşamasında belirli bir zaman diliminde gerçekleştirilen çekim sürecini ifade eder. Bu süre, çekimlerin ne kadar süreceğini ve hangi zaman dilimlerinde gerçekleşeceğini belirleyen bir planlama gerektirir.

Çekim süresi planlanırken şu detaylar göz önünde bulundurulur:


Çekim Planı: Önceden belirlenen çekim planına dayalı olarak, çekim günleri ve saatleri belirlenir. Hangi sahnelerin hangi gün ve saatlerde çekileceği önceden programlanır.


Senaryo ve Planlama: Senaryoda belirtilen sahnelerin, mekanların ve gereksinimlerin tümüne uygun olarak çekim süresi planlanır. Örneğin, iç mekan çekimleri için ayrı günler, dış mekan çekimleri için farklı günler belirlenebilir.


Çekim Ekipmanları ve Hazırlıklar: Gerekli ekipmanların ve teknik detayların hazırlığı, çekim süresini etkiler. Hangi ekipmanın hangi sahnelerde kullanılacağı planlanır ve bu da çekim süresini belirler.


Oyuncu ve Ekip Hazırlıkları: Oyuncuların ve diğer ekip üyelerinin hazırlığı ve planlanması da çekim süresini belirleyen önemli bir faktördür. Her sahne için oyuncu hazırlığı ve kostüm değişiklikleri zaman alabilir.


Yedek Planlar: Beklenmedik durumlar için yedek planlar yapılır. Hava koşulları, ekipman arızaları veya oyuncu problemleri gibi durumlarda yedek planlar devreye sokulabilir.


Çekim süresi, planlanan program doğrultusunda ilerlerken, her sahnenin veya çekimin öngörülen zamanda tamamlanması amaçlanır. Bu planlama, çekimlerin sorunsuz ve verimli bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.


8: Yayına Hazırlık: Tamamlanan reklam filmi, ilgili platformlara (TV, internet, sosyal medya vb.) göre uygun formatta hazırlanır ve yayına alınmaya hazır hale getirilir.


Post-Prodüksiyon Bitirme: Çekimler tamamlandıktan sonra, kurgu, efektler, müzik ve diğer ses düzenlemeleri gibi post-prodüksiyon süreci sona erdirilir. Reklamın final versiyonu tamamlanır.


Yayın Formatına Uygun Hale Getirme: Reklam, yayınlanacağı platforma uygun formatta hazırlanır. Televizyon için farklı bir format, internet veya sosyal medya için başka bir format gerekebilir. Gerekli teknik standartlara uygunluğu sağlanır.


Kırpma ve Uyarlama: Reklam, belirli platformlarda yayınlanmak üzere gerektiğinde kısaltılabilir veya uygun formatlara dönüştürülebilir. Sosyal medya için kısa versiyonlar veya farklı boyutlarda (örneğin, dikey formatlar) uyarlama yapılabilir.


İzin ve Onaylar: Reklamın yayına alınmadan önce gerekli izinler alınır ve markanın onayından geçirilir. Bu aşama, reklamın markanın imajına uygunluğunu ve gereken standartlara uygunluğunu kontrol etmek için önemlidir.


Dağıtım ve Yayına Alma: Reklam, ilgili platformlara veya medya ajanslarına dağıtılır ve yayına alınmaya hazır hale getirilir. Yayın tarihleri ve saatleri belirlenir ve planlanan zaman dilimlerinde yayına verilir.


İzleme ve Değerlendirme: Reklamın yayına alınmasından sonra izlenir ve performansı izlenir. İzlenme istatistikleri, etkileşim verileri ve geri bildirimler değerlendirilerek reklamın başarısı ölçülür.

Yayına hazırlık süreci, reklamın son halinin belirli platformlarda yayınlanmaya hazır hale getirilmesini sağlar. Bu aşama, reklamın hedeflenen kitleye ulaşabilmesi ve etkili bir şekilde iletişim kurabilmesi için büyük önem taşır.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page