top of page

FOTOĞRAFÇILIK


Photos ve Graphoıs. Bu iki Yunanca sözcük sırasıyla ışık ve çizmek demektir. Buradan Fotoğraf sözcüğü türetilmiş ve dilimize de bu şekilde girmiştir. Optik durumlardan yararlanılarak herhangi bir yüzeyde sürekli kalacak görüntülerin elde edilmesidir. Halk arasında resim çekmek olarak da söylenir.

Fotoğrafçılık ise fotoğraf çekmenin ustaca yapılmasını esas alan mesleğin adıdır. Aynı zamanda fotoğraf sanatı kavramını da içine alır. Fotoğrafçılık sözcüğü (photography) ilk defa 1839 yılında İngiltere Kraliyet Akademisi’nde kullanılmıştır. İlk dönem fotoğrafçılığı siyah – beyaz üzerineydi.

Daha sonra renkli fotoğrafçılık dönemi başladı. İlk renkli fotoğraf 1861 yılında çekilmiştir. 20. yüzyılda ise dijital fotoğrafçılığa geçildi. İlk dijital örnekse Kodak tarafından 1975 yılında çekildi. İlk renkli dijital fotoğraf makinesiyse 1994’de Apple tarafından üretildi. Bugünün teknolojisinde artık dijital fotoğrafçılık egemendir.

(Kaynak:www.kanalmedya.net)

bottom of page