top of page

İNSERT TASARIMI


İnsert, diğer anlamıyla ekleme demektedir. Perakendeci müşterileri ile etkili bir biçimde iletişim kurmasına neden olan gerek reklam gerekse promosyon ürününe verilen isimdir. İnsert bir nevi markalaşma ürünüdür.

İnsert tasarımı oldukça özel bilgi ve tecrübe gerektirmektedir. Küçük alanlarda gerekli bilgileri sunma bakımından kullanılmaktadır. Bu alanda özellikle market insert tasarımları dikkat çekmektedir. Yapılan ürünlerdeki indirimleri müşterilerine duyurma açısından oldukça yarar sağlamaktadır. Bu tasarımlar oldukça ucuz ve maliyeti düşük şekilde gerçekleştirilen tasarımlardır. Bu tasarımların amacı ise ürünlerdeki değişiklikleri, indirimleri vb. müşterilere daha seri bir biçimde ulaşmasını sağlar. Bu tasarım alanında gerek canlı gerekse cansız renkler kullanılmaktadır. Cansız renklere nazaran canlı renkler daha dikkat çekmektedir.

bottom of page