top of page

Senaryo Yazımı


Bir film çekebilmek için en önemli unsur senaryodur. Film çekmeye karar veren bir bireyin işe ilk olarak bir senaryo yazarak başlaması gerekmektedir. Peki, senaryo yazımı nasıl gerçekleştirilir? Senaryo yazma işlemine başlamadan önce kafada bir konu belirlenmelidir. Yazma işlemine başlandığında bu konunun şekillenmesi sağlanmalıdır. Konu belirlendikten sonra senaryoda işlenecek olan karakterin ya da karakterlerin yaratımına başlanmalıdır.

Bir senaryo bir kompozisyon gibi giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşmaktadır. Giriş bölümünde film boyunca anlatılacak olan konuyla ilgili bilgiler yer almalıdır. Gelişme bölümünde, senaryonun en önemli unsuru olan "çatışma" yer almalıdır. Çatışma, senaryonun ana karakterinin kendisiyle olan çatışması, insanlarla olan çatışması, doğayla ya da toplumla olan çatışması olabilir. Bu çatışma ekseninde konu şekillenir.

Senaryonun sonuç bölümündeyse gelişme bölümünde şekillenen olay bir sonuca bağlanmalıdır. Bu bölümde senaryonun teması da açığa çıkmaktadır.

bottom of page