top of page

Grafik Tasarım


Grafik tasarımı diğer anlamıyla design Latin kökenden gelmiştir. Bir şeyi işaret etmekte diyebiliriz. Tasarlama deyince bir nevi iz bırakmak, bir şeyi hakkında not etmek, damgalamak veya işaretlemek gibi birtakım vurgular oluşmaktadır. Grafik tasarım üzerine örnekleyecek olursak resmin bir şekle girmiş bir nevi stil edilmiş haline denmektedir. Bu yüzden, bu alanda olan kişiler güzel sanatlar dalları içinde yer almaktadır.

Tasarım yapmak için tek bilgisayara bağlı olmak yeterli değildir. Grafik tasarımıyla uğraşan kişi gerek gücü, gerek renk uyumunu gerekse yaratıcılığını konuşturması gerekmektedir. Tasarım beyinde oluşturulan bir mesajı belli bir kitleye iletmek bunun yanı sıra bunu geliştirerek düşünceye görsellik taşımaya hatta iki boyut ve üç boyutlu şekilde ortaya sunulan çeşididir.

bottom of page