top of page

REKLAM FİLMİ NASIL ÇEKİLİR?


Markalar, ürünlerini tüketiciye tanıtmak ve onlarda mutlak bir alım isteği yaratmak amacıyla reklam sektörünün en direkt yollarından birinin, film sektörünün yardımını kullanmaktadır. Reklam filmleri, hareketli bir gösterim olanağına sahip olmaları ile daha etkileyicidir ve daha geniş kitlelere ulaşabilmeleri nedeni ile de geri dönüşleri daha fazladır.

Peki, bir reklam nasıl çekilir? Reklam ajansları reklam yapılacak ürün hakkında bilgileri toplayarak iletilmek istenen mesajları öyküsü olan bir film senaryosu haline getirirler. Bu, yönetmene gönderilir ve bir de çekim senaryosu oluşturulur. Buna uygun plato, çekim ekibi ve oyuncular belirlenerek çekim gerçekleştirilir. Bundan sonraki aşama ise animasyon yerleştirme, resim seçme, montaj ve seslendirmeden oluşmaktadır.

bottom of page